fotki

Urządzenia chłodnicze dla handlu i gastronomii


Logo Bolarus S.A.

Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych, obecnie Bolarus S.A. powstał w 1962 r. jako Oddział Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Handlu Wewnętrznego w Krakowie. Początkowo prowadził remonty urządzeń chłodniczych na zlecenia jednostek handlu uspołecznionego.

W późniejszym okresie rozpoczęto produkcję urządzeń chłodniczych według własnych opracowań. Oddział został z dniem 01.01.1965 r. przekształcony w odrębne przedsiębiorstwo, produkujące urządzenia chłodnicze dla potrzeb handlu i gastronomii. Przez następne 10 lat Zakład rozwijał się w oparciu o własne koncepcje i środki dochodząc do zdolności produkcyjnych na poziomie kilku tysięcy sztuk urządzeń chłodniczych rocznie. Przeprowadzona w latach 1974-1976 modernizacja i rozbudowa Zakładu zwiększyła jego zdolności produkcyjne do poziomu ok. 20 tys. sztuk rocznie.

Do 31.12.1991 r. Zakład był przedsiębiorstwem państwowym, a następnie został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Z dniem 12.09.1995 r. nastąpiło wniesienie akcji Spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. We wrześniu 2002 r. oraz w lipcu 2003 r. inwestor strategiczny - Firma Handlowo Usługowa "WICA" z Wrocławia wykupiła akcje BOLARUS S.A. od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Skarbu Państwa. Aktualnie F.H.U. "WICA" posiada ponad 86% akcji Spółki. Pozostałą część akcji Bolarus S.A posiadają pracownicy.


Ikona PDF 2,8 MB - Cennik urządzeń Bolarus S.A.
Ikona PDF 10,6 MB - Katalog urządzeń Bolarus S.A.


Szafy chłodnicze gastro INOX

Szafa Bolarus S-711 S INOX

Szafy niskotemperaturowe gastro INOX

Szafa Bolarus SN-147 S INOX

Szafy chłodnicze gastro

Szafa Bolarus S-500 S

Szafy niskotemperaturowe gastro

Szafa Bolarus SN-147 S

Szafy dwutemperaturowe gastro

Szafa Bolarus S/SN-711 S INOX

Szafy chłodnicze zapleczowe S-...

Szafa Bolarus S-711 2D

Witryny chłodnicze i mroźnicze

Witryna Bolarus WS-501D

Stoły chłodnicze i mroźnicze

Stół Bolarus SCHN-2

Nadstawki i witryny chłodnicze

Witryna Bolarus KYC GN

Dystrybutory do sałatek

Stół Bolarus DS-9 D

Lady chłodnicze L-...G

Lada Bolarus L-2000 G

Lady chłodnicze i mroźnicze L-...GZ

Lada Bolarus L-2000 GZ

Witrynki chłodnicze

Nadstawka Bolarus W-120 G

Regały chłodnicze R-...

Regał Bolarus R-2000

Regały chłodnicze BO-...

Regał Bolarus BO-125 F

Regały chłodnicze R-...W

Regał Bolarus R-2000 W

Regały chłodnicze RW-...

Regał Bolarus RW-2500 W

Lady cukiernicze

Lada Bolarus LC-100

Reklamowe

Regał Bolarus BO-... ARKTYK

Zamrażarki

Zamrażarka Bolarus Z-67

Zamrażarki szokowe

Zamrażarka szokowa Bolarus SQ-7.30